טיסות לקורפו

טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 25.07 - 28.07
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 28.07 - 01.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 01.08 - 06.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 04.08 - 08.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 13.08 - 18.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 15.08 - 20.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 18.08 - 22.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 20.08 - 25.08
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 15.09 - 19.09
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות! ראש השנה!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 29.09 - 03.10
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות! סוכות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 17.10 - 20.10
טיסת שכר
ישראייר
טיסות ישירות לקורפו
בטיסות ישירות!

טיסות ישירות לקורפו

בין התאריכים, 24.10 - 27.10
טיסת שכר
ישראייר